Reklama


Ceny

Water-jet liposukce

Definitivní cena je vždy stanovena na konzultaci před zákrokem. Ceny uváděné na internetu jsou pouze orientační. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Pacient většinou před zákrokem složí zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den provedení liposukce. Přestože se nejedná o příliš vysokou sumu, někteří lékaři a kliniky nabízejí možnost splátek, některé kliniky spolupracují s úvěrovými společnostmi.

Situace v České republice

Cena water-jet liposukce se v České republice pohybuje v rozmezí přibližně od 17 do 42 tisíc korun, v závislosti na rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, anestezii, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, následné kontroly apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace. Mnoho pracovišť má podrobné prezentace na internetu. V zahraničí jsou ceny několikanásobně vyšší např. v Německu, o něco levněji vyjde zákrok např. na Slovensku.