Reklama


Water-jet liposukce (WAL)

Water-jet liposukce je metoda estetické chirurgie, umožňující tvarování těla odsátím přebytečného tuku. V podstatě se jedná o odsátí nechtěného tuku z podkoží z minimálních operačních přístupů - tzv. miniinvazivní technikou. Malé řezy se provádějí v místech přirozených kožních vrásek a ohybů mimo odsávanou oblast. Water-jet liposukce (WAL) je moderní variantou liposukce, kdy s použitím přístroje body-jet je pod velkým tlakem kanylou do míst s nežádoucím tukem napuštěna tekutina. Vysoký tlak tekutiny způsobí destrukci tukové tkáně, která je následně odsáta kanylou jako u jiných druhů liposukce. Metoda water-jet se provádí v lokální anestezii, odpadají tedy všechna rizika celkové anestezie. Adrenalin v infiltračním roztoku omezuje krvácivost. Celková doba zákroku je kratší než u tumescentní liposukce. Hlavní výhody oproti klasické technice tedy spočívají v možnosti lokální anestezie, zkrácení doby výkonu, zmenšení krevní ztráty, možnosti spolupráce s chirurgem a polohování pacienta během výkonu.

Zákrok je vhodný zvláště u lidí s nahromaděním tuku v tzv. predilekčních lokalizacích - u mužů se jedná o břišní partie, podbradek, boky, u žen zejména o oblast hýždí, boků, stehen, podbřišek, oblast kolen, lýtka, ale mohou být ošetřena i jiná místa dle přání pacienta. Ideálními kandidáty pro provedení liposukce jsou zdraví lidé, kteří nejsou obézní, ale mají pouze nadváhu 5-15 kg a nedaří se jim upravit postavu cvičením a zdravou životosprávou. Indikace k výkonu vždy záleží na posouzení konkrétního případu chirurgem.

Komplikace a rizika tohoto výkonu jsou dvojího typu. Jsou to jednak komplikace, které mohou nastat po jakémkoli chirurgickém výkonu, a pak komplikace specifické. Nejčastějšími komplikacemi typickými pro liposukci jsou infekce, těžce a pomalu se vstřebávající modřiny, otoky a vyšší teploty. Estetická rizika jsou nerovnosti od drobných imitujících celulitidu až po větší. Jemné nerovnosti ovlivňuje kompresivní bandáž dlouhodobě nošená, větší se lze pokusit opravit reoperací nebo tzv. lipofilingem (opětovným doplněním tuku). Efekt opravných výkonů je však nejistý až diskutabilní. Na některých místech mohou přetrvávat barevné změny, nejčastěji v nižších partiích (lýtka).