Reklama


Ceny

Vibrační liposukce

Definitivní cena je vždy stanovena na konzultaci před zákrokem. Ceny uváděné na internetu jsou pouze orientační. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Pacient většinou před zákrokem složí zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den provedení liposukce. Přestože se nejedná o příliš vysokou sumu, někteří lékaři a kliniky nabízejí možnost splátek, různé akce a slevy, některé kliniky spolupracují s úvěrovými společnostmi.

Situace v České republice

Tento výkon provádí velké množství pracovišť, nabídka je tedy dostatečná. Průměrná cena vibrační tumescentní liposukce se v České republice pohybuje na částce zhruba 23 tisíc korun, rozpětí cen je ale značné, v závislosti na použité metodě, rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, následné kontroly, pořízení kompresního prádla apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace. Mnoho pracovišť má podrobné prezentace na internetu s uvedením přesné ceny za konkrétní oblast. V zahraničí jsou ceny několikanásobně vyšší např. v Německu zaplatíte průměrně v přepočtu okolo 81 000 Kč, o něco levněji než u nás vyjde zákrok např. na Slovensku nebo v Maďarsku.