Reklama


Vibrační liposukce

Vibrační liposukce je jednou z metod plastické chirurgie, která je používána ke tvarování postavy pomocí odsátí přebytečného tuku z podkoží, zejména v problémových oblastech. Při vibrační liposukci se využívá k destrukci a odsávání tukových buněk přístroj s vibrační kanylou. Tato metoda je často kombinována s tumescentní technikou, kdy je nejprve podkoží napuštěno speciálním roztokem. Tumescentní vibrační liposukce v posledním desetiletí prakticky zcela nahradila metodu klasické liposukce v celkové anestesii. Je používána na celé řadě pracovišť estetické chirurgie a je považována za jednu z nejefektivnějších metod.

Při vibrační liposukci se oblast určená k odsátí tuků nejprve zakreslí na tělo pacienta. Tato oblast se pomocí tenké jehly nebo kanyly napustí tzv. tumescentním roztokem s lokálním anestetikem a látkami snižujícími krvácení (adrenalin). Název tumescentní pochází z latinského tumere, tumesco, což znamená oteklý, zduřelý a odráží vzhled lokality připravené k operaci. Po určité době potřebné k nástupu účinku anestetika se přistoupí k druhé fázi výkonu – odsátí tuku. Odsávání tuku se provádí tenkými, většinou 2 milimetrovými kanylami s mnohočetnými otvory. V případě vibrační liposukce je pohyb kanyly umocňován vibrací, jejíž stupeň lze podle potřeby nastavit. Naopak při prosté tumescentní liposukci se pohyb kanyly děje pouze manuální činností operatéra. Kanyly jsou zaváděny do podkoží malými vpichy, ošetřují se pouze náplasťovým stehem a stopy po nich se časem zcela ztratí. Po zákroku ještě asi 24 hodin vytéká tumescentní tekutina vpichy, kterými se odsával tuk z podkoží. Po výkonu je pacient oblečen do speciálního kompresního elastického prádla, které nosí po dobu 12-14 dnů.
Pro vibrační liposukci platí všechny výhody jako pro tumescentní liposukci (možnost využití tenkých kanyl, ambulantní zákrok, lokální anestezie, možnost polohovat pacienta ke korekci asymetrií), ale má navíc další přednosti:

  • zkrácení operačního času
  • zvýšení odsátého minutového objemu tukové tkáně
  • jemnější a šetrnější pohyby kanyly v podkožní tukové oblasti
  • šetrnější pronikání tkání s vyšším obsahem vaziva (hýždě, záda, jizevnaté oblasti, opakovaně operované oblasti)
  • snížení pooperační bolestivosti, zmenšení modřin a otoků
  • zkrácení doby rekonvalescence
  • snížení únavy operatéra

Jaké jsou kontraindikace?

Před zákrokem je vždy nutná osobní konzultace a individuální posouzení nálezu. Metoda není vhodná pro pacienty obézní, s poruchami srdečního rytmu a poruchou krevní srážlivosti, relativně nevhodní jsou i pacienti dlouhodobě užívající antidepresiva.

Hrozí nějaké komplikace?

Komplikace mohou být všeobecné chirurgické (otok, infekce, krvácení, trombóza, nekróza kůže), velmi vzácně tuková embolie a dále pak estetické komplikace – nerovnosti povrchu, barevné změny, teleangiektázie- viditelné rozšířené cévky, komplikované hojení jizev apod. Po zákroku se mohou objevit otoky, zatuhnutí a kožní nerovnosti. Ve většině případů se však za určitou dobu vstřebají. Je dobré tato místa pravidelně masírovat. Po zákroku by se klienti neměli vystavovat přímému slunci či se opalovat v soláriu. Mohlo by dojít ke vzniku trvalých pigmentací v jizvách.