Reklama


Ceny

Ultrazvuková liposukce

Definitivní cena je vždy stanovena na konzultaci před zákrokem. Ceny uváděné na internetu jsou pouze orientační. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Pacient většinou před zákrokem složí zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den provedení liposukce, není to ale pravidlem. Přestože se nejedná o příliš vysokou sumu, někteří lékaři a kliniky nabízejí možnost splátek, některé kliniky spolupracují s úvěrovými společnostmi.

Situace v České republice

Na vyšší ceně zákroku se podílí vysoká pořizovací cena ultrazvukového přístroje. Průměrná cena ultrazvukové liposukce se v České republice pohybuje na částce zhruba 20-25 tisíc korun, rozpětí cen je ale značné, v závislosti na rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, anestezii, pobyt na lůžku, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, následné kontroly apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace.

Cena za externí ultrazvukovou lipolýzu se pohybuje kolem 3-5 000 Kč za jedno sezení, nutno násobit počtem opakování.