Reklama


Ceny

Tumescentní liposukce

Definitivní cena je vždy stanovena na konzultaci před zákrokem. Ceny uváděné na internetu jsou pouze orientační. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Pacient většinou před zákrokem složí zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den provedení liposukce. Přestože se nejedná o příliš vysokou sumu, někteří lékaři a kliniky nabízejí možnost splátek, některé kliniky spolupracují s úvěrovými společnostmi.

Situace v České republice

Tento výkon provádí velké množství pracovišť, nabídka je tedy dostatečná. Průměrná cena tumescentní liposukce se v České republice pohybuje na částce zhruba 18 tisíc korun, rozpětí cen je ale značné, v závislosti na použité metodě, rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, pobyt na lůžku, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, následné kontroly, pořízení kompresního prádla apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace. Mnoho pracovišť má podrobné prezentace na internetu. V zahraničí jsou ceny několikanásobně vyšší např. v Německu zaplatíte průměrně v přepočtu okolo 84 000 Kč, o něco levněji než u nás vyjde zákrok např. na Slovensku, průměrně zaplatíte 14 tisíc Kč.