Reklama


Liposukce klasická

Liposukce je chirurgická metoda, umožňující tvarování těla odsátím přebytečného tuku. Patří do oboru estetické chirurgie a je vhodná zvláště u lidí s nahromaděním tuku v tzv. predilekčních lokalizacích- u mužů se jedná o břišní partie, podbradek, boky, u žen zejména o oblast hýždí, boků, stehen, podbřišek, oblast kolen, lýtka, ale mohou být ošetřena i jiná místa dle přání pacienta. V podstatě se jedná o odsátí tuku z podkoží z minimálních operačních přístupů- tzv. miniinvazivní technikou. Malé řezy, resp. vpichy se provádějí v místech přirozených kožních vrásek a ohybů mimo odsávanou oblast.

Klasická liposukce může být provedena buď jako tzv. suchá technika, kdy pod kůži ošetřované oblasti není vstřikována žádná tekutina. Provádí se v celkové anestezii. Při této technice je ale nutno použít vyšší podtlak, což může způsobit poněkud vyšší krevní ztrátu nebo i poškození tkáně a výsledné nerovnosti v místě výkonu. Tato metoda je v současné době považována za zastaralou a běžně se nepoužívá. Klasická liposukce zahrnuje také tzv. wet nebo super-wet techniku (vlhká nebo supervlhká technika), která se provádí taktéž v celkové anestezii s využitím infiltračního roztoku a liposukční kanyly, poháněné vibrační, ultrazvukovou, radiofrekvenční nebo laserovou energií, podle vybavení pracoviště. Při wet technice je aplikován roztok v menším množství než je množství odsávané tkáně. Při super-wet technice je aplikován roztok v množství stejném jako je plánované množství odsáté tkáně. Používá se fyziologický roztok s adrenalinem, bez anestetika. Při této metodě liposukce lze odsát větší množství tuku najednou, lze použít kanyly s větším průměrem a doba trvání výkonu je pak kratší ve srovnání s modernější tumescentní liposukcí. Nevýhodou je nutnost celkové anestezie, která má svá vlastní rizika a dále nemožnost napolohovat pacienta během operace a v případě potřeby dokončit odsávání tuku ve stoje. Metoda je na některých pracovištích poměrně často používána, ale za modernější trend je považována jednoznačně tumescentní liposukce.

Jak výkon probíhá?

Před výkonem je nutné řádné předoperační vyšetření internistou, pacient musí vysadit léky zvyšující krvácivost a snižující srážlivost krve. Pacient musí počítat s 1-2 denní hospitalizací a ihned po výkonu je nasazena kompresivní bandáž. Následné nošení kompresního prádla je nutné po dobu 1 měsíce non-stop, poté ještě měsíc v době aktivity pacienta. Komprese omezuje krvácení v místě výkonu a preventivně působí na vznik nerovností operované krajiny. Dle rozsahu odsávaných ploch je pacient jeden až dva týdny v pracovní neschopnosti. Sportování lékaři povolují zpravidla po 4 týdnech. Pacient se nesmí po dobu 3 měsíců vystavovat slunci a soláriu z důvodu možného výskytu přetrvávajících pigmentací.

Existují nějaké komplikace?

Komplikace mohou být všeobecné chirurgické ( otok, infekce, krvácení, trombóza, nekróza kůže), velmi vzácně tuková embolie a dále pak estetické komplikace – nerovnosti povrchu, barevné změny, teleangiektázie- viditelné rozšířené cévky, komplikované hojení jizev apod.