Reklama


Ceny

Laserová liposukce

Definitivní cena je vždy stanovena na konzultaci před zákrokem. Ceny uváděné na internetu jsou pouze orientační. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Je možné se informovat, zda pracoviště nenabízí možnost splátek a hrazení úvěrem.

Ceny metody Laser MPX

Určitou nevýhodou nového typu laseru je jeho vyšší hmotnost, která je přes 110 kilogramů, trojnásobné rozměry, vyšší cena vláken i pořizovací cena. To se odráží i ve vyšší ceně výkonu, která se pohybuje okolo 30 000 Kč za operovanou oblast oboustranně, tedy např. při operaci hýždí cena zahrnuje pravou i levou stranu. Pracoviště poskytují slevy při operaci více oblastí. Konkrétní cena je stanovena individuálně, v závislosti na rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, anestezii, pobyt na lůžku, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, následné kontroly, zakoupení kompresního prádla apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti (v České republice je zatím jediný přístroj v Praze), kde vám sdělí všechny potřebné informace.

Ceny metody Cool Lipo

Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Pacient většinou před zákrokem složí zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den provedení liposukce. Přestože se nejedná o příliš vysokou sumu, někteří lékaři a kliniky nabízejí možnost splátek, některé kliniky spolupracují s úvěrovými společnostmi.

Cena za jedno ošetření se pohybuje v intervalu 8 – 15 000 Kč, v závislosti na rozsahu zákroku, typu pracoviště a zkušenostech operujícího lékaře. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu, což ovšem nemusí znamenat vyšší kvalitu provedení. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, předoperační vyšetření, analgetika po zákroku, kompresní prádlo, následné kontroly apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace. Mnoho pracovišť má podrobné prezentace na internetu. V zahraničí např. Německu jsou ceny několikanásobně vyšší, o něco levněji vyjde zákrok např. na Slovensku.