Reklama


Ceny liposukce

Liposukce
Liposukce je v dnešní době stále častěji žádaným estetickým zákrokem, a to přesto, že si ji pacienti financují sami.

Cena liposukce se pohybuje v poměrně širokém rozmezí a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Lze říci, že liposukce stojí řádově desetitisíce korun českých. Cena liposukce závisí jednak na typu zvolené liposukce, jednak na množství a rozsahu odstraňované tukové tkáně, dále na oblasti těla, ze které je tuková tkáň odstraněna (např. nejdražší lokalitou je liposukce břicha), ale také na zkušenostech plastického chirurga a regionálních zvyklostech. Proto nelze uvést konečnou cenu liposukce, protože ta je stanovena až na předoperační schůzce pacienta a lékaře.

Co ceny liposukce zahrnují

Ceny uváděné jednotlivými lékaři a klinikami obvykle zahrnují nejen samotnou liposukci, ale také anestetikum či analgosedaci a další použité léky, dále předoperační vyšetření, pooperační péči, převazy a kontroly po liposukci. Na druhou stranu daná cena neobsahuje konzultační schůzku před zákrokem (cca 500 Kč) či kompresivní prádlo (cca 1500 Kč), které musí pacient po liposukci nosit. Pacient si také musí zaplatit pobyt v nemocnici, při liposukci se však obvykle jedná pouze o jeden den (cca 1000 Kč/den).

Ceny v ČR

Cena liposukce se v České republice pohybuje mezi dvaceti tisíci až čtyřiceti tisíci korunami českých. Novější metody, jako například ultrazvuková liposukce, jsou obvykle dražší. V zahraničí je cena liposukce obecně vyšší, v přepočtu je to asi padesát tisíc až sto tisíc korun českých.

Stejně jako v mnoha jiných evropských zemích není ani v České republice liposukce jako výkon hrazena zdravotními pojišťovnami, protože se jedná o zákrok z kosmetických důvodů. Proto jsou všichni pacienti, kteří podstoupí liposukci, nuceni zákrok v plné výši zaplatit. Běžnou praxí je, že na předoperační konzultaci je zaplacena záloha a zbytek částky pacient doplatí v den provedení liposukce. Jelikož se jedná o poměrně drahý zákrok, řada lékařů či klinik spolupracuje s úvěrovými společnostmi a nabízí „liposukci na splátky“. Tento fenomén je zvykem především v zahraničí, ale v poslední době se rozmáhá také v České republice.