Reklama


Ceny

Alternativy liposukce

Definitivní cena je většinou stanovena na konzultaci před zákrokem. Protože v České republice nejsou zákroky z kosmetických důvodů zdravotními pojišťovnami hrazeny, pacient si celou částku platí sám. Nejčastěji jsou uváděny ceny za jedno ošetření (sezení), které jsou poměrně nízké, je však třeba počítat s nutností opakování výkonu, čímž se cena pochopitelně násobí. Počet opakování je individuální, závisí jak na použité metodě, tak na efektu jednotlivých ošetření a představě pacienta. Pracoviště většinou prezentují vlastní používanou metodu jako nejlepší, s největším úbytkem tuku a nejdelším přetrváváním efektu. Zkušenější lékaři a renomovaná pracoviště provádějí zákroky většinou za vyšší cenu. Je vhodné si předem zjistit dostupné informace a reference a uváděné informace hodnotit kriticky. Ceny, které jednotlivá pracoviště udávají, navíc nemusí zahrnovat všechny související výkony, jako např. konzultaci před zákrokem, následné kontroly apod. Je nutno se předem informovat na konkrétním pracovišti, kde vám sdělí všechny potřebné informace.

Situace v České republice

Průměrná cena jednotlivých ošetření u všech jmenovaných metod se pohybuje mezi 2 000 -5 000 Kč, s výjimkou metody Ultrashape, která je dražší. Pro přehlednost uvádíme přibližné ceny za jedno ošetření u jednotlivých metod.

  • Accent 4 700 Kč
  • Green Cavite Prestige 2 000 Kč
  • Cellu M6 4 000 Kč
  • TriPollar 3 500 Kč
  • Ultracontour 3 200 Kč
  • Ultrashape 15 000 Kč