Reklama


Liposukce

Liposukce
Liposukce je bezesporu jedním z nejpopulárnějších zákroků plastické chirurgie.
Liposukce je jednou z metod estetické chirurgie, která slouží ke tvarování těla pomocí odsávání ložisek tuku z podkoží. Nejčastěji se takto odstraňují tukové polštáře na břichu, hýždích, bocích a stehnech, ale také na bradě, pažích či kolenou. Naopak nevhodnými partiemi pro liposukci je např. spodní čás hýždí.

Liposukce patří mezi miniinvazivní chirurgické metody, tzn. zákrok je proveden z co nejmenších kožních vstupů, obvykle jen z několika drobných řezů či vpichů.

Druhy a alternativy liposukce

Liposukce se dá provést několika způsoby lišícími se charakterem energie, která je užita k rozvolnění podkožního tuku. Podle tohoto hlediska dělíme liposukci na klasickou, vibrační, laserovou a ultrazvukovou. Při klasické liposukci se tuková tkáň rozrušuje kanylou mechanicky a poté je podtlakem odsáta. Při ultrazvukové liposukci jsou tukové buňky rozrušeny ultrazvukovou energií, kterou vytváří samotná kanyla. Ta zároveň uvolněnou tukovou tkáň také odsává. Při laserové liposukci působíme v podkoží laserovým paprskem a při vibrační liposukci se k uvolnění tuku používá mikroturbína. Je také možné všechny tyto metody mezi sebou kombinovat.

Další alternativou liposukce je lipolýza, během které se tuk rozpouští aplikací chemických látek, nebo pomocí speciálního laserového paprsku. Roztok chemických látek (většinou fosfatidylcholinu) je vpraven do podkoží pouze injekcemi, není nutné kůži nařezávat, a proto je kosmetický efekt vynikající. Uvolněné tukové buňky nemusí být odsávány a odbourají se přirozenou cestou. Výhodou této metody je rovnoměrnost v odstranění tukové tkáně, údajně také zvyšuje pevnost a elasticitu kůže. Tuto formu liposukce ovšem nelze použít na větší plochy a tukové buňky odstraněné přirozeným metabolismem velice zatěžují játra.

Dále rozlišujeme liposukci suchou a vlhkou, to podle toho, jestli je během zákroku použit infiltrační roztok, či nikoliv. Suchá liposukce se nyní již prakticky nepoužívá. Při vlhké liposukci je do požadovaného místa na těle, ze kterého má být tuk odstraněn, vpraven roztok (většinou směs fyziologického roztoku, místního anestetika a adrenalinu) a liposukce se potom označuje jako tumescentní. V tomto případě může být liposukce provedena bez uspání pacienta, protože lokální anestetikum je v roztoku obsaženo dostatečně, což zaručuje bezbolestný výkon. Pokud v roztoku anestetikum chybí, je nutné zákrok provést v celkové anestezii.

Průběh liposukce

Liposukce
Liposukce obvykle trvá 1 hodinu, záleží však na velikosti upravovaných partií. Liposukce se nyní již většinou provádí ambulantně. Jako místa vpichů, či kožních řezů, jsou určeny oblasti, které se nachází v přirozených kožních ohybech a vráskách, aby byl výsledný kosmetický efekt co nejuspokojivější. Vpichy jsou většinou dva až tři. Vstupy do podkoží musí být také v určité vzdálenosti od cílových míst liposukce. Jako nástroj se u všech typů liposukce používá kanyla s tupým hrotem o průměru obvykle 2-4 mm, která je spojena hadicí s odsávací pumpou. Ta pomocí podtlaku nasává uvolněnou tukovou tkáň mimo tělo do skleněné nádoby, kde sledujeme množství a barvu odsáté tkáně. Na závěr liposukce se vpichy zašijí jedním stehem, popřípadě se jen sterilně překryjí.

Po liposukci

Efekt liposukce obvykle není patrný ihned po zákroku. Pro dosažení co nejlepšího kosmetického efektu je dobré po liposukci nosit kompresivní obvazy a speciální kompresní prádlo na ošetřené partie, dále dodržovat pitný režim, racionální stravu a dostatečnou fyzickou aktivitu, která je po liposukci možná asi po 1 měsíci. Do té doby je nutný naopak klidový režim. Rána po liposukci může být v prvních dnech po zákroku bolestivá, oteklá, může z ní také vytékat roztok používaný k liposukci.

Liposukce upravuje pouze tvar těla, ale tělesnou hmotnost nesnižuje a je naprosto nevhodnou metodou pro léčbu nadváhy či obezity!